Suomen Heraldisen Seuran tarkoitus ja toiminta.

Suomen Heraldisen Seuran tarkoituksena on vaakunataiteen, -tieteen ja -oikeuden vaaliminen, heraldiikan tutkimuksen edistäminen, tuntemuksen laajentaminen, harrastuksen kehittäminen ja heraldiikan yleisen arvostuksen sekä heraldisten tunnusten käytön edistäminen,   ja tämä kaikki koskee myös lipputiedettä ja -taidetta.

Suomen Heraldinen Seura on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsen.

Suomalainen  heraldiikka

1940-luvun lopulla voimaan tulleen kunnallislain perusteella kaikilla Suomen kunnilla tuli olla oma vaakunansa. Tämän seurauksena alkoi mittava pari vuosikymmentä kestänyt kunnallisvaakunoiden suunnittelu monine kilpailuineen. Eränä tämän suunnittelun seurannaisena perustettiin vuonna 1957 Suomen Heraldinen Seura – Heraldiska  Sällskapet in Finland. Seuran tarkoituksena on ”vaakunataiteen, -tieteen ja –oikeuden vaaliminen, heraldiikan tutkimuksen edistäminen, tuntemuksen laajentaminen, harrastuksen kehittäminen ja heraldiikan yleisen arvostuksen sekä heraldisten tunnusten käytön kehittäminen.”

Seura on muodostunut heraldiikkaa luovien taiteilijoiden, heraldiikan tutkijoiden ja harrastajien yhteisöksi. Seuralla on merkittävä tehtävä heraldisen neuvonnan ja asiantuntijalausunnon antajana.

Seuralla on ollut vuosikymmenien ajan merkittävä vastuu suomenkielisen heraldisen kirjallisuuden julkaisija. Seuran julkaisusarjassa on ilmestynyt mm. heraldisia tutkimuksia sisältävä teos ”Heraldica Fennica” (1978) sekä heraldiikkaa esittelevät teokset ”Vaakunaselitys” (Kimmo Kara 1989) ja Heraldiikan opas (1998). Seuran julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää tiedotuslehteä HOPEALEIJONA – SILVERLEIJONET. Seuralla on laaja yli 1000 vaakunaa käsittävä suomalaisia porvarisvaakunoita kuvaava ja selittävä teos SUOMALAISIA VAAKUNOITA (toim. Topi Railio, Heinz Stürmer, Tapani Talari, 2006) Teoksessa on seuran pitämän vaakunarekisterin rekisteröidyt henkilö- ja sukuvaakunat. Aatelittomien suomalaisten sukujen ja henkiöiden vaakunarekisterin ylläpitäminen on eräs seuran keskeisistä toimintamuodoista.

 

SUOMEN HERALDINEN SEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Suomen Heraldinen Seura jatkaa sääntöjensä tarkoituspykälän mukaista aktiivista toimintaansa Suomen heraldisen laadun, tietoisuuden ja harrastuneisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Toiminnan rungon muodostavat kuukausittain pidettävät Studia Heraldica -esitelmät  Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki), jäsenlehti  Hopealeijonan julkaisu sekä heraldisen kehityksen seuraaminen ja tarvittaessa kommentointi. Seuran edustajat jatkavat osallistumista aktiivisesti heraldiikan keskeisiin kansainvälisiin tapahtumiin.

VUODEN 2019 STUDIA HERALDICA

KOKOUS- JA VIERAILUOHJELMA:

21.2.2019   

klo 18.30 – 20-00

Savon vaakuna, Suomen Heraldisen Seuran tutkijajäsen FT Leif Tengström,

Sali 404

 

Tieteiden talo. Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

VAPAA PÄÄSY

TERVETULOA

 

 

21.3.2019      

klo 18.00 – 20-00

Seuran kevätkokous ja kevätkokousesitelmä,

Sali 404

 

Tieteiden talo. Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

VAPAA PÄÄSY

TERVETULOA

 

 

17.4.2019    

klo 17.00

Vierailu Suomen ritarikunnat 100 -vuotta näyttelyyn, Kansallisarkisto,

Rauhankatu 17, 00170 HELSINKI

 

VAPAA PÄÄSY

TERVETULOA

 

23.5.2019  

klo 18.30 – 20-00

Vapenregistrering i Norden, Svenska Heraldiska Föreningenin puheenjohtaja,

Suomen Heraldisen Seuran kirjeenvaihtajajäsen Henric Åsklund, Sali 312

 

Tieteiden talo. Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

VAPAA PÄÄSY

TERVETULOA

 

12.9.2019  

klo 18.30 – 20-00

Heraldiikka Wikipediassa,

wikipedisti Miku Malinen, Sali 404

 

Tieteiden talo. Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

VAPAA PÄÄSY

TERVETULOA

 

 

17.10.2019    

klo 18.30 – 20-00

Tarinointia kouluvuosien vaakunainnostuksestani,

arkkitehti, taiteilija Kalevi  Karlsson, Sali 404

 

Tieteiden talo. Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

VAPAA PÄÄSY

TERVETULOA

 

 

21.11.2019   

klo 18.00 – 20-00

Seuran syyskokous ja syyskokousesitelmä, Vaakunan suunnittelu,

heraldinen  taiteilija Harri Rantanen, Sali 404

 

Tieteiden talo. Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

VAPAA PÄÄSY

TERVETULOA

 

 

14.12.2019        

klo 17.00

Seuran perinteinen joulujuhla, Katajanokan kasino