Suomen Heraldisen Seuran tarkoitus ja toiminta.

Suomen Heraldisen Seuran tarkoituksena on vaakunataiteen, -tieteen ja -oikeuden vaaliminen, heraldiikan tutkimuksen edistäminen, tuntemuksen laajentaminen, harrastuksen kehittäminen ja heraldiikan yleisen arvostuksen sekä heraldisten tunnusten käytön edistäminen,   ja tämä kaikki koskee myös lipputiedettä ja -taidetta.

Suomen Heraldinen Seura on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsen.

Suomalainen  heraldiikka

1940-luvun lopulla voimaan tulleen kunnallislain perusteella kaikilla Suomen kunnilla tuli olla oma vaakunansa. Tämän seurauksena alkoi mittava pari vuosikymmentä kestänyt kunnallisvaakunoiden suunnittelu monine kilpailuineen. Eränä tämän suunnittelun seurannaisena perustettiin vuonna 1957 Suomen Heraldinen Seura – Heraldiska  Sällskapet in Finland. Seuran tarkoituksena on ”vaakunataiteen, -tieteen ja –oikeuden vaaliminen, heraldiikan tutkimuksen edistäminen, tuntemuksen laajentaminen, harrastuksen kehittäminen ja heraldiikan yleisen arvostuksen sekä heraldisten tunnusten käytön kehittäminen.”

Seura on muodostunut heraldiikkaa luovien taiteilijoiden, heraldiikan tutkijoiden ja harrastajien yhteisöksi. Seuralla on merkittävä tehtävä heraldisen neuvonnan ja asiantuntijalausunnon antajana.

Seuralla on ollut vuosikymmenien ajan merkittävä vastuu suomenkielisen heraldisen kirjallisuuden julkaisija. Seuran julkaisusarjassa on ilmestynyt mm. heraldisia tutkimuksia sisältävä teos ”Heraldica Fennica” (1978) sekä heraldiikkaa esittelevät teokset ”Vaakunaselitys” (Kimmo Kara 1989) ja Heraldiikan opas (1998). Seuran julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää tiedotuslehteä HOPEALEIJONA – SILVERLEIJONET. Seuralla on laaja yli 1000 vaakunaa käsittävä suomalaisia porvarisvaakunoita kuvaava ja selittävä teos SUOMALAISIA VAAKUNOITA (toim. Topi Railio, Heinz Stürmer, Tapani Talari, 2006) Teoksessa on seuran pitämän vaakunarekisterin rekisteröidyt henkilö- ja sukuvaakunat. Aatelittomien suomalaisten sukujen ja henkiöiden vaakunarekisterin ylläpitäminen on eräs seuran keskeisistä toimintamuodoista.

STUDIA HERALDICA kevät 2018

– To 8.3.2018 klo 18.00 SEURAN VUOSIKOKOUS ja vuosikokousesitelmä, Kansainvälisen heraldisen akatemian tuoli nro 71, Kansainvälisen heraldisen akatemian jäsen PhD Antti Matikkala, Sali 404. Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

– To 19.4.2018 klo 18.30 Heraldiikkaa graafikoille – heraldiikan opetuksesta graafisen alan opiskelijoille, Intendentti Petteri Järvi, Sali 404. Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

– To 24.5.2018 18.30 Heraldiikka ja yliopistojen osakunnat, Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan vaakunamestari Kristian Dorra, Sali 104. Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Tervetuloa aktiivisesti mukaan!

Jussi Tuovinen
Puheenjohtaja