Suomen Heraldisen Seuran tarkoitus ja toiminta.

Suomen Heraldisen Seuran tarkoituksena on vaakunataiteen, -tieteen ja -oikeuden vaaliminen, heraldiikan tutkimuksen edistäminen, tuntemuksen laajentaminen, harrastuksen kehittäminen ja heraldiikan yleisen arvostuksen sekä heraldisten tunnusten käytön edistäminen, ja tämä kaikki koskee myös lipputiedettä ja -taidetta.

Suomen Heraldinen Seura on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsen.

Suomalainen  heraldiikka

1940-luvun lopulla voimaan tulleen kunnallislain perusteella kaikilla Suomen kunnilla tuli olla oma vaakunansa. Tämän seurauksena alkoi mittava pari vuosikymmentä kestänyt kunnallisvaakunoiden suunnittelu monine kilpailuineen. Eränä tämän suunnittelun seurannaisena perustettiin vuonna 1957 Suomen Heraldinen Seura – Heraldiska  Sällskapet in Finland. Seuran tarkoituksena on ”vaakunataiteen, -tieteen ja –oikeuden vaaliminen, heraldiikan tutkimuksen edistäminen, tuntemuksen laajentaminen, harrastuksen kehittäminen ja heraldiikan yleisen arvostuksen sekä heraldisten tunnusten käytön kehittäminen.”

Seura on muodostunut heraldiikkaa luovien taiteilijoiden, heraldiikan tutkijoiden ja harrastajien yhteisöksi. Seurassa oli jäseniä vuoden 2004 lopussa n. 170. Seuralla on merkittävä tehtävä heraldisen neuvonnan ja asiantuntijalausunnon antajana. Se on mm. Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsen.

Seuralla on ollut vuosikymmenien ajan merkittävä vastuu suomenkielisen heraldisen kirjallisuuden julkaisija. Seuran julkaisusarjassa on ilmestynyt mm. heraldisia tutkimuksia sisältävä teos ”Heraldica Fennica” (1978) sekä heraldiikkaa esittelevät teokset ”Vaakunaselitys” (Kimmo Kara 1989) ja Heraldiikan opas (1998). Seuran julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää tiedotuslehteä ja toimituksen alla on laaja yli 1000 vaakunaa käsittävä suomalaisia porvarisvaakunoita kuvaava ja selittävä teos. Teokseen tullaan sisällyttämään seuran pitämään vaakunarekisteriin rekisteröidyt henkilö- ja sukuvaakunat. Aatelittomien suomalaisten sukujen ja henkiöiden vaakunarekisterin ylläpitäminen on eräs seuran keskeisistä toimintamuodoista.

 

JÄSENKIRJE SYYSKUUSSA 2017

Arvoisa Jäsen,

Kesä on nyt takana, vaikkei sitä ehkä säästä juuri huomannut. Toisaalta eipä meillä sitten mitkään Harveyt tai Irmatkaan riehu, ainakaan vielä, joten ei ehkä pidä turhia marista.

Uusin Hopealeijonakin on ihan valmistumisensa partaalla ja siinä on myös puheenjohtajan lyhyt katsaus menneeseen ja tulevaan seuran yleisemmän tason toimintojen kannalta, joten en toista niitä tässä, vaan nostan vain esille muutamia käytännön päivämääriä.

Kuten keväällä mm. lukuisissa vuosikokouksissamme tiedotettiin meillä ei ole syyskuussa Studia Heraldica –luentoa ja sen tilalla tarjotaan mahdollisuutta osallistua Kuulutko sukuuni –sukututkimustapahtumaan, jossa olimme edustettuina viime vuonnakin erittäin myönteisin kokemuksin. Tilaisuuden tiedollinen anti oli kiinnostavaa ja sen lisäksi solmimme paljon sosiaalisia suhteita sukututkijoiden ja sukuseuraväen kanssa, mikä on varmasti eduksi tiivistäessämme yhteistyötä tämän sektorin kanssa jatkossakin.

Tilaisuuden ajankohta on 7.-8.10.2017 ja paikka sama kuin viimeksi eli Vantaan ammattiopisto Varian Hiekkaharjun toimipiste, osoite Tennistie 1, 01370 Vantaa. Lisää tietoa tapahtumasta löytyy täällä: <www.vantaanseudunsukututkijat.net/kuulutko-sukuuni-tapahtuma/>

Studia Heraldicat jatkuvat puolestaan normaalisti loka- ja marraskuussa. Päivämäärät ja aiheethan ovat seuraavat:

– To 19.10.2017 klo 18.30 Korutaiteilija Mia Hillo: Sinettisormusten heraldiikka

– To 16.11.2017 klo 18.30 PhD Antti Matikkala: Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkien heraldinen muotoilu

Pakka molemmissa on perinteiden Tieteiden talon alakerran iso Sali 104 osoitteessa Kirkkokatu 6, Helsinki.

Joulujuhla pidetään myös perinteisessä paikassa eli Katajanokan kasinon Seilori-kabinetissa lauantaina 9.12. klo 18.00 alkaen. Huomatkaa, että päivämäärä on muuttunut eräistä alustavista suunnitelmista. Kutsu tilaisuuteen ohjelmineen lähetetään lähempänä jäsenmaksuvelvoitteensa asianmukaisesti täyttäneille.

Näillä sanoilla toivotan kaikille miellyttävää ja antoisaa syyskauden alkua ja toivon näkeväni mahdollisimman monen aktiivisen jäsenen osallistuvan toimintaamme ja hyödyntävän sen tarjoamia palveluita.
Jussi Tuovinen
Puheenjohtaja