Vaakunan rekisteröinti

Porvarillisten vaakunoiden kokoaminen Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin aloitettiin sukututkimukseen Suomessa heränneen kiinnostuksen myötä 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa. Rekisterin ja rekisteröinnin perusajatukseksi voidaan tiivistää: ”Rekisteröinti suojaa vaakunaa siltä, ettei toista liian samantyyppistä vaakunaa oteta rekisteriin. Näin pyritään valvomaan suomalaisen vaakunataiteen tasoa.”

Säännöt ja rekisteröintilomake
Vaakunarekisterin säännöt ovat omana liitteenään kuten myös lomake, jolla vaakunan rekisteröintiä haetaan.
>> Vaakunarekisterin säännöt
>> Rekisteröintilomake (tulosta ja täytä)

Toimielimet
Rekisterin toimielimiä ovat rekisterinhoitaja ja lausuntotoimikunta. Lausuntotoimikunta tarkastaa rekisteröintiä hakeneiden vaakunoiden heraldisen moitteettomuuden ja päättää hyväksyttyjen rekisteröinnin. Rekisterinhoitaja kirjaa vaakunan rekisteriin, valmistaa vaakunadiplomin ja lähettää sen yhdessä rekisteröintimaksulaskun kanssa vaakunan omistajille.

Lausuntotoimikunta
1980-luvun lopulle tultaessa vaakunahakemusten määrä kasvoi räjähdysmäisesti. Rekisterinhoitajalle ei voitu enää yksinään sälyttää koko prosessia – toimiihan hän kuten muutkin Seuran toimihenkilöt vapaaehtoispohjalta. Tällöin perustettiin johtokunnan avuksi pysyvä toimikunta: ”Antamaan lausuntoja vaakunarekisteriin merkittävien vaakunoiden heraldisesta laadusta sekä vastaamaan lippuja, standaareja ja muita embleemejä koskeviin kyselyihin johtokunnan antamien ohjeiden puitteissa.” Toimikunnan jäsenet edustavat heraldiikan eri osa-alueita; jäsenistä yksi on myös Valtion heraldisessa lautakunnassa [*].

Suomen Heraldinen Seura ry
Lausuntotoimikunta
PL 48, 00101 Helsinki

JÄSENET

Puheenjohtaja
Heraldinen taiteilija Heinz Stürmer,<heinz.sturmer(at)saunalahti.fi>
0400 433 203

 

Rekisterinhoitaja
Heraldinen taiteilija Harri Rantanen,<http://vaakunat.fi>
0500 627 907

Muut jäsenet
Agronomi Anders Segersven,<anders.segersven(at)mela.fi>

Filosofian Maisteri Petteri Järvi,<petterijarvi25(at)gmail.com>

Filosofian Maisteri Anton Eskola,<eskola.anton(at)gmail.com>

Arkkitehti Marja Kyyhkynen,<marja.kyyhkynen(at)elisanet.fi>

Heraldinen taiteilija Reijo Helläkoski<reijo.hellakoski(at)elisanet.fi>

Filosofian Tohtori Unni Leino [*],<unni.leino(at)iki.fi>