Vaakunan rekisteröinti

Porvarillisten vaakunoiden kokoaminen Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin aloitettiin sukututkimukseen Suomessa heränneen kiinnostuksen myötä 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa. Rekisterin ja rekisteröinnin perusajatukseksi voidaan tiivistää: ”Rekisteröinti suojaa vaakunaa siltä, ettei toista liian samantyyppistä vaakunaa oteta rekisteriin. Näin pyritään valvomaan suomalaisen vaakunataiteen tasoa.”

Säännöt ja rekisteröintilomake
Vaakunarekisterin säännöt ovat omana liitteenään kuten myös lomake, jolla vaakunan rekisteröintiä haetaan.
>> Vaakunarekisterin säännöt
>> Rekisteröintilomake (tulosta ja täytä)

Toimielimet
Rekisterin toimielimiä ovat rekisterinhoitaja ja lausuntotoimikunta. Lausuntotoimikunta tarkastaa rekisteröintiä hakeneiden vaakunoiden heraldisen moitteettomuuden ja päättää hyväksyttyjen rekisteröinnin sekä antaa tarvittaessa muutenkin heraldiikkaa koskevista kysymyksistä seuralta pyydettyjä lausuntoja. Rekisterinhoitaja kirjaa vaakunan rekisteriin, valmistaa vaakunadiplomin ja lähettää sen yhdessä rekisteröintimaksulaskun kanssa vaakunan omistajille.

1980-luvun lopulle tultaessa vaakunahakemusten määrä kasvoi räjähdysmäisesti. Rekisterinhoitajalle ei voitu enää yksinään sälyttää koko prosessia – toimiihan hän kuten muutkin Seuran toimihenkilöt vapaaehtoispohjalta. Tällöin perustettiin johtokunnan avuksi pysyvä toimikunta: ”Antamaan lausuntoja vaakunarekisteriin merkittävien vaakunoiden heraldisesta laadusta sekä vastaamaan lippuja, standaareja ja muita embleemejä koskeviin kyselyihin johtokunnan antamien ohjeiden puitteissa.” Toimikunnan jäsenet edustavat heraldiikan eri osa-alueita.

Rekisterinhoitaja

 • Jukka Lindgren, jen1(at)testudo.cc
 • Sini Lindgren, sini(at)testudo.cc

Suomen Heraldinen Seura ry
PL 48, 00101 Helsinki

Lausuntotoimikunta

 • arkkitehti Marja Kyyhkynen, puhenjohtaja
 • filosofian tohtori Arto Aniluoto
 • filosofian maisteri Anton Eskola
 • heraldinen taiteilija Reijo Helläkoski
 • taiteen lisensiaatti Tuomas Hyrsky
 • filosofian maisteri Petteri Järvi
 • filosofian tohtori Unni Leino
 • heraldinen taiteilija Harri Rantanen
 • agronomi Anders Segersven
 • heraldinen taiteilija Heinz Stürmer