Heraldiikka

Mitä heraldiikka on?

Heraldiikka on yleiskäsite, jonka piiriin kuuluvat kaikki tavalla tahi toisella vaakunoihin ja vaakunamaisesi käytettyihin tunnuksiin ja merkkeihin liittyvät seikat olivatpa nämä sitten käytäntöä, säännöstöä tahi tutkimusta.

Tämä yleiskäsitteen sisässä on erotettavissa rajoiltaan tarkempia käsitteitä, kuten vaakunatiede ja vaakunataide. Näiden sisällä vuorostaan on vielä eritellympiä aloja, sellaisia kuin vaakunakäytännön säännöt ja sopimukset, heraldiikan tyylioppi, vaakunalajit.

Kimmo Kara