Heraldista kirjallisuutta

Seuraavassa on joukko vaakunatietouden ja -suunnittelun kannalta keskeisiä teoksia sekä arvioita niiden saatavuudesta. Näitä suositellaan lisätietojen hankintaan ja jo omaksuttujen tietojen syventämiseen.

BERGHMAN, A.
Heraldisk vademecum. Stockholm 1938 (Näköispainos 1987). Selkeä alkeisopas.

BIEDERMANN, Hans
Suuri symbolikirja. 4. painos 1996. Alkuteos ilmestyi 1989 nimellä Knaurs Lexikon der Symbole. Sopii oheislukemiseksi symboliikan alueelta.

ELVIN, Charles Norton
A Dictionary of Heraldry. Second printing 1977. Laaja kuvitettu heraldinen sanasto. Saatavissa kirjakauppojen välityksellä.

ERIKSSON, Olof
Heraldiikka ja symbolit. Opas heraldisten tunnusten muotoilun perusteisiin. Suomen Heraldinen Seura ry. Helsinki 1982. Suomen tunnetuimpiin kuuluvan heraldikon ja heraldisen taiteilijan laatima opas. Saatavissa kirjastoista ja satunnaisesti antikvariaateista.

FOX-DAVIES, Arthur Charles
The Art of Heraldry. An Encyclopedia of Armory. London 1986.

FOX-DAVIES, Arthur Charles
A Complete Guide to Heraldry. Revised and annotated by J.P.Brooke-Little. London 1986.
Molemmat teokset ovat heraldisen kirjallisuuden klassikoita jotka ilmestyivät yli 90 vuotta sitten. Sen jälkeen niistä on otettu useita uusintapainoksia. Saatavissa suurimmista kirjakaupoista tai ainakin niiden välityksellä.

HAVIA, J. P. - MÄNTYNEN, P. J.
Liputusopas. Vammala 1996. Liputuksen lisäksi teos käsittelee lippujen ja standaarien suunnittelua, käyttöä ja valmistusta sekä lippuseremonioita. Teoksen liitteenä on lippusanasto ja lippulait. Saatavissa kirjakaupoista.

HELLSTRÖM, B. Harald
Vaakunatietoutta I, kilpi. Suomen taidepiirtäjäliiton julkaisuja I. Helsinki 1951. Kirjanen pohjautuu saman tekijän 1941 ruotsinkielellä julkaisemaan teokseen ”Kort handledning i heraldik” ja sisältää vaakunan suunnittelua käsittävän suppean perusosan alkuperäisteoksesta. Kirjasen erityisenä ansiona on pidettävä siinä luotua suomenkielistä heraldista sanastoa, joka tosin on eräiltä osin jo vanhentunut. Valitettavasti kumpaakaan teosta ei ole saatavissa kuin sattumanvaraisesti antikvariaateista.

HILDEBRANDT, Adolf Matthias
Wappenfibel, Handbuch der Heraldik. 1887. 17. painos Neustadt-an-der-Aisch 1981. Saksalaisen kielialueen heraldisia klassikoita, jota on vuosien mittaan täydennetty ja modernisoitu. Heraldiikan perusasioiden lisäksi teoksessa käsitellään myös vaakunoiden laillisuuskysymyksiä sekä heraldiikan sovellutuksia. Tilattavissa kirjakauppojen välityksellä.

JÄRVI-SEGERSVEN: Heraldiikka ja historia, v. 2000
Heraldisten tunnusten ymmärtäminen ja niiden käyttö historian tutkimuksessa. Eri aikakaudet ovat toteuttaneet myös heraldiikkaa kulloisellakin tyylitajulla. Kirjan kuvitus on löytänyt kullekin ajalle olennaisen. Miten heraldiikaa tulee tulkita ja mikä on sen historiallinen merkitys, ennen ja nyt?

KARA, Kimmo (toim.)
Heraldiikan opas. Porvoo 1998. Ensimmäinen suomenkielinen heraldiikan perusteita ja käytäntöä käsittelevä teos. Heraldisten sääntöjen ja ohjeiden lisäksi opas sisältää luonteensa mukaisesti joukon suosituksia, kannanottoja ja määritelmiä, jollaisia aiemmassa suomenkielisessä kirjallisuudessa ei juurikaan ole. Kirja kuuluu heraldikon käsikirjastoon. Saatavissa Suomen Heraldisesta Seurasta.

KARA, Kimmo
Vaakunaselitys. Opastusta vaakunaselityksen laadintaan. Suomen Heraldisen Seuran julkaisusarja no 3. Helsinki 1989. Kirja kuuluu heraldikon käsikirjastoon. Sisältää myös suppean sanaston. Saatavissa Suomen Heraldisesta Seurasta.

NEUBECKER, Gottfried
Heraldik,Wappen, Ihr Uhrsprung, Sinn und Wert. 1976 Teos on keskeisiä heraldiikan perusteoksia. Sisältää myös hyvän bibliografian. Ilmestynyt useilla kielillä. Saatavissa hyvin varustetuista kirjakaupoista

NEVEUS, Clara
Ny svensk vapenbok. Stockholm 1992. Ruotsin julkiset vaakunat selityksineen ja perusteluineen. Vastaa Suomen Kunnallisvaakunat -teosta. Saatavissa kirjakauppojen välityksellä.

NORDISK heraldisk terminologi. Svenska nationalkommitten för genealogi och heraldik. Lund 1987. Pohjoismaisilla kielillä (ruotsi, tanska, norja, islanti ja suomi) laadittu heraldisen terminologian kuvitettu sanasto. Teokseen on vuonna 1988 julkaistu lisäys, jossa on vastaavat ranskankieliset termit. Se kytkee sanaston hyödyllisesti jäljempänä mainittuun kuuden kielen sanastoon. Saatavissa kirjakauppojen välityksellä.

OSWALD, Gert
Lexikon der Heraldik. Leipzig 1984 Kattava heraldinen tietosanakirja ja, jonka aihepiiri on kiitettävän laaja. Saatavissa kirjakauppojen välityksellä.

PASTOREAU, Michel
Heraldry, its origin and meaning. London 1997 Käännetty ranskankielestä. Erinomaisen selkeä ja johdonmukainen katsaus heraldiikan kehitykseen. Saatavissa kirjakauppojen välityksellä.

RANCKEN, A.W. - PIRINEN, Kauko
Suomen vaakunat ja kaupunkisinetit. Porvoo 1949. Perusteellinen selvitys kysymyksessä olevien vaakunoiden ja sinettien historiasta.Jokaisen suomalaisen heraldikon tunnettava. Saatavissa kirjastoista ja satunnaisesti antikvariaateista.

SMITH, Whitney
Flags through the ages and across the world. MacGraw-Hill Book Company. Maidenhead England 1975. Runsaasti kuvitettu monipuolinen teos lipuista, niiden historiasta ja heraldiikasta. Saatavissa kirjakauppojen välityksellä.

STALINS, Gaston
Vocabulaire-Atlas Heraldique. Paris 1952. Kuusikielinen (ranska, saksa, englanti, italia, espanja ja hollanti) kuvitettu heraldinen sanasto. Saatavissa luultavasti vain antikvariaattien välityksellä.

SUOMEN kunnallisvaakunat. Suomen Kunnallisliitto. Toinen painos 1982. Suomen julkiset vaakunat selityksineen ja perusteluineen. Kuuluu suomalaisen heraldikon käsikirjastoon, mutta on saatavissa vain antikvariaattien välityksellä.

VEYRIN FORRER, Theodore
Precis d'heraldique. Paris 1951. Ranskalaista heraldiikkaa ja terminologiaa systemaattisesti käsittelevä teos. Saatavissa ehkä kirjakauppojen tai antikvariaattien välityksellä.