Johtokunta

Puheenjohtaja Anton Eskola
<anton.eskola(at)alumni.helsinki.fi>

Reijo Immonen

Varainhoitaja Reijo Immonen
<reijo.immonen(at)grafirai.com>

Varapuheenjohtaja  Anders Segersven <anders.segersven(at)mela.fi>

Heinz Stürmer

<heinz.sturmer(at)saunalahti.fi>

Lauri Heikkilä

Sihteeri Paavo Lehtelä
<paavo.lehtela(at)aalto.fi>

Marja Kyyhkynen
<marja.kyyhkynen(at)elisanet.fi>