Vaakunan osat

Varsinainen vaakuna muodostuu kilvestä väreineen ja tunnuksineen ynnä kilven päällä olevasta kypärästä peitteineen ja koristeineen. Näiden lisäksi täydelliseen vaakunaan voi tietyin perustein kuulua myös ns. arvokruunu, kilvenkannattajat, kilven taakse sijoitettua esineistöä sekä vaakunaviitta tai -teltta. Vaakunan kuvauksessa saattaa olla myös vaakunaan vain hatarasti tai ei lainkaan kuuluvia osia, sellaisia kuin tunnuslause (vaalilause), sotahuuto ja kunniamerkki. Toisaalta pelkkä kilpi riittää vaakunaksi. Se on vaakunan varsinainen ydin. Kilven ulkopuoliset lisäkkeet ovat kaikki kilpeä merkityksettömämpiä, osin jopa vain koristeellisia tai tilapäisiä lisäyksiä. Vaakunasta edellytetään aina tehdyksi myös sanallinen selostus, vaakunaselitys. Vaakunan oikeellisuuden perusta onkin juuri vaakunaselitys, ei kuva.

Katso myös esimerkki kuva vaakunan osista ja väreistä