.

Heraldiska Sällskapets i Finlands ändamål är att värna om vapenkonsten, -vetenskapen och -rätten, att främja den heraldiska forskningen, att sprida kännedom om heraldik, utveckla heraldisk verksamhet, höja den allmänna
uppskattningen av heraldik samt främja användandet av heraldiska emblem. Allt detta gäller också
vexiologin dvs. flaggkunskapen och -konsten.

Heraldiska Sällskapet i Finland är medlem av Vetenskapliga Samfundens Delegation i Finland.

01.03.2007