1325
WALLENDAHL Mårten

Sköld delad av esskura i guld och svart vari en ginbalkvis ställd fjäderpenna i motsatta tinkturer. Hjälmprydnad: Ett uppstigande klot av guld, på vilken tre fjäderpennor, den mittersta av guld och de två övriga svarta.

Rea Anner 2005