1092
HAGELSTAM Carl-Henrik

I svart fält en ginbalk av silver åtföljd ovan av ett lejonhuvud av guld samt nedan en ur stammen uppstigande sol av guld. Hjälmprydnad: Ett svart uppstigande lejon hållande i tassarna en sol av guld.

Anders Segersven