1074
LINDHOLM Patrik

I fält av guld en blå stolpe, överlagd med en rundel som är blå, utom i stolpen där den är silver. Rundeln belagd med ett grönt lindlöv. Hjälmprydnad: Två fl aggor med stänger allt av guld bärande samma devis som i skölden.

Anders Segersven 2002