1063
LÄHTEENMÄKI Jouko

Siniseen ja hopeaan kaarikorolla katkoisen kilven alakentässä lähde. Kypäränkoriste: Kultainen atrain.

Arto Kurittu 2000