1027
REHN Magnus

I blått fält en ren av guld uppstigande ur en av vågskura bildad sänkt bjälke av silver. Hjälmprydnad: En stolpvis ställd fiol av guld överlagd med en bjälkvis lagd blå stråke.

Anders Segersven 2000