1002
VEHVILÄINEN Pertti Juhani

Punaiseen ja mustaan lohkoisella kilvellä kultainen jänne sekä yläkentässä kantele ja alakentässä kolmiapila, molemmat hopeaa. Kypäränkoriste: Kultainen havu.

Arto Kurittu 2000