971
OKKONEN OCKENSTRÖM SUKUSEURA ry.

Vihreään ja siniseen katkoisella kilvellä yläreunastaan okakoroinen ja alareunastaan aaltokoroinen hopeahirsi.

Pasi Ockenström 2000