931
SVEITSIN YSTÄVIEN KILTA ry.

Punaiseen ja siniseen vastalohkoisella kilvellä aaltokoroinen vastapalkki saatteenaan kreikkalainen risti ja ruusu, kaikki hopeaa.

Markus Giss 1998