886
NIEMINEN Risto Juhani

Punaisella kilvellä kultainen valtikka saatteenaan molemmin puolin kaksi hopealiljaa alakkain.

Jouni Jäppinen 1998