870
RUOKOLAINEN Matti Ilmari

Vihreällä kilvellä kolme katkaistua ruokoa ja kilven laessa kahdeksansakarainen tähti, kaikki hopeaa. Kypäränkoriste: Kolmen vihreän ruo´on kimppu.

Jarmo Nyman 1998