844
NYSTRÖM Gregor

I blått fält mellan två rundlar av guld en av vågskuror bildad bjälke av silver vari en blå nymåne. Hjälmprydnad: En blå fura korslagd med en sädeskärve av guld omknuten med silverband.

Anders Segersven 1998