758
MARTELIUS SUKUSEURA r.y

Sinisellä kilvellä myllynkivi ja kaksi nousevaa apilahuippuista kärkeä, kaikki hopeaa.

Jukka Suvisaari 1996