715
WESTERBERG Norman

Punaiseen ja siniseen vastalohkoisella kilvellä hopeinen vastapalkki, yläkentässä viisisakarainen tähti ja alakentässä lyyra, molemmat hopeaa. Kypäränkoriste: Hopeinen lyyra.

Norman Westerberg ja Sven Westerberg 1996