691
SALLA-SEURA ry.

Siniseen ja vihreään katkaistulla kilvellä yläreunaltaan kaarikoroinen ja alareunaltaan kuusikoroinen hopeahirsi.

Antti Kettunen 1995