612
KOMOSTEN SUKUYHDISTYS ry.

Sakarakorolla hopeaan ja punaiseen katkaistun kilven yläkentässä reunoihin ulottuva musta kalaverkko, alakentässä kaksi hopeista toisiaan vastaan miekoin iskevää panssaroitua käsivartta. Kypäränkoriste: Kilven käsivarret miekkoineen mustana.

Annikki Heikkinen ja Reijo Helläkoski 1994