548
SIMO HÖRKÖN SUKUYHDISTYS ry.

Sinisellä kilvellä hopeinen siipipari ja kultainen vene.

Irma Tetri 1992