461
PAPINNIEMI Eino

Vihreällä kilvellä hopeinen yläreunaltaan aaltokoroinen ja alareunaltaan kuusikoroinen vastapalkki, jonka saatteena yläkentässä kolme hopeista apilanlehteä vastapalkittain ja alakentässä hopeinen vasama niinikään vastapalkittain. Kypäränkoriste: Punainen vihreäaukkoinen torni, jonka päällikkeenä hopeinen kolmioviivain ja tämän päällikkeenä hopeinen harppi.

Oiva Fyrqvist 1991