338
WINTER Carita Elisabeth

I blått fält två lindormar med sammanslingrande huvuden av guld med rött tunga åtföljd av två korslagda störtade svärd av silver, fästet av guld, eggen av silver. Hjälmprydnad: En uppstigande lindorm av guld med röd tunga.

Orvokki Winter 1990