337
WINTER släkten

I blått fält en stående lindorm av guld med röd beväring som högre fot håller en svärd med fasten av guld, egg av silver åtföljd av tre iskristaller (snöstjärnor) av silver. Hjälmprydnad: Uppstigande lindorm av guld med röd tunga samt ett blått grekiskt kors på bröstet.

Jukka Suvisaari och Orvokki Winter 1990