303
JÄÄSKEN PITÄJÄYHDISTYS ry.

Punaiseen ja mustaan lohkaistulla kilvellä aaltokoroinen palkki, jonka yläpuolella hammasratas ja alapuolella tähkä, kaikki hopeaa.

Lauri Takala 1988