267
LINDROOS Jari

Punaisella kilvellä ruusu ja lehmuskoroinen tyviö, kaikki kultaa. Kypäränkoriste: Kultaiset lehmuksen lehdet välissään kultavartinen punainen ruusu.

Harri Uimonen 1989