242
KRÖGER Harri Emil Kullervo

Kilpi vastalohkoinen punaiseen ja kultaan. Punaisessa kentässä kolme kultaista tuoppia 2+1, kultakentässä punainen toistoristi. Kypäränkoriste: Seitsemän kultaista ohrantähkää varsineen ja lehtineen.

Reijo Helläkoski ja Harri Kröger 1989