212
SEGERSVEN Anders

Skölden kvadrerad. I och IV fältet: i rött fält en silverne stolpvis ställd harneskklädd hand hållande en gyllene lagerkrans. II och III fältet: I gyllene fält en svart örn med silverne beväring, på bröstet belagd med ett silverne mantuansk kors. Hjälmprydnad: En svart örnflykt ur vilken en silverne harneskklädd arm hållande en gyllene lagerkrans uppstiger.

p: Anders Segersven 1988