185
PELTONEN Matti Eino

Punaisella kentällä kultainen kalasääksi edestäpäin siivet kohotettuina kantaen kynsissään hopeista haukea. Saatteena kolme hopeista ruusua 1+2. Kypäränkoriste: Kultaiset siivet, joiden välissä hopeinen nouseva joonialainen pylväs.

Tapio Vallioja 1988