184
LINDERBORG Erik

En grön sköld med en medelst lindskura avskiljd ginstam i silver. I fältet en med två torn försedd borg i silver, port och fönstergluggar i fältets färg. Hjälmprydnad: Liggande en avhuggen grön kvist med ett lindlöv.

Thomas Westerbom 1989