163
NYSTRÖM Bruno Anders Mikael

I fält av silver en blå stam och över den en röd stråle. Hjälmprydnad: En blå örnvinge belagd med ett Andreaskors av silver.

Kimmo Kara 1980