159
HANSEN Göran

I blått fält ett ankare av silver vars övre del är liljeformig överlagd med ett hjärta av guld. Hjälmprydnad: Två uppskjutande människohänder och mellan dem uppstigande låga, allt av guld.

Olof Eriksson 1986