155
LAARKO Aimo

Kilpi hopeaan ja siniseen katkoinen. Yläkentässä kaksi sinistä lehmuksen oksaa vinoristikkäin, alakentässä hopeinen ahven. Kypäränkoriste: Kaksi kotkansiipeä vuorovärein katkoiset siniseen ja hopeaan välissään hopeinen moottorin mäntä.

Reijo Helläkoski 1985