106
UTTER Alvar Arthur Mikael

I fält av guld en upprest svart utter med röd beväring. Hjälmprydnad: En uppväxande grankvist av guld.

Olof Eriksson 1981