76
AHLSTEDT släkt

I rött fält två tvillingsträngar, det ena paret stolpvis ställt, det andra bjälkvis, i korsningen bildande en slätverk. I vardera övre vinkeln en stolpvis ställd pilspets. Allt av guld. Hjälmprydnad: Två oxhorn delade av guld och rött och emellan dem en stolpvis ställd stråle av guld vars spets övergår i ett klöverblad.

Gustaf von Numers 1976