70
BERGROTH Tom C.

I fält av guld ett rött treberg upptill åtföljt av en svart stubbe med sprutande rötter. Hjälmprydnad: Till dexter röd och till sinister svart örnflykt prydd med ett johanniterkors av silver på ömse sidor om ett rött guldkantat frimurarkors mellan vingarna.

Gunnar Clement 1975