33
LINDBERG Börje

Fältet medelst en lindblad-esskura kluven av silver och rött. Hjälmprydnad: Fem skaftade lindblad växelvis röda och av silver.

Börje Lindberg 1962