30
ULFSTEDT Curt

Uti en silverskjöld tre röda lejonhuvuden 2+1 över ett guldberg*. Hjälmprydnad: En svanvinge av silver med tre röda lejonhuvuden 2+1.

Härstammar från medeltiden