10
SÖDERMAN Claes-Erik

I fält av silver en svart korp. Hjälmprydnad: En uppstigande korphuvud med vingar, allt av svart.

Olof Eriksson 1973