312 VAHVIALAN PITÄJÄSEURA

Punaisella kilvellä hopeapäärmeinen musta paalu, jossa kultaisen ruorirattaan oikea puolisko ja hopeisen hammasrattaan vasen puolisko toisissaan kiinni alapuolellaan paalun päällikkeenä kaksi kultaista tähkää varret tyvipäästään ristissä.

Suunnittelija: Pentti Sipiläinen 1990

 

Suomen Heraldinen Seura 2010