303 JÄÄSKEN PITÄJÄYHDISTYS r.y.

Punaiseen ja mustaan lohkaistulla kilvellä aaltokoroinen palkki, jonka yläpuolella hammasratas ja alapuolella tähkä, kaikki hopeaa.

Suunnittelija: Lauri Takala 1988

 

Suomen Heraldinen Seura 2010