.

Suomen Heraldisen Seuran tarkoituksena on vaakunataiteen, -tieteen ja –oikeuden vaaliminen, heraldiikan tutkimuksen edistäminen, tuntemuksen laajentaminen, harrastuksen kehittäminen ja heraldiikan yleisen arvostuksen sekä heraldisten tunnusten käytön edistäminen, ja tämä kaikki koskee myös lipputiedettä ja –taidetta.

Suomen Heraldinen Seura on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsen.

09.09.2005